TIJD

altijd bezig, steeds paraat
lopen, rennen, heb geen tijd

jawel, die vliegt voorbij

probeer hem niet in te halen
dat is te gek

hoe sneller je rent, hoe minder je ziet
hoe trager je beweegt, hoe meer je geniet

neem de tijd zoals die komt
en wervel je in beleving

SPEKTAKELTERRAS

meesjes zien we elke dag
komen hier hun portie noten eten
soms zagen we een merel op zoek
en die de mezen wegjoeg
als groot ander dier

deze vrieskou zien we de mezen
en ook de merel is niet meer alleen
ook musjes komen op bezoek
nu zijn wij de grote boeman
die ze wegjaagt wanneer we buiten komen

toch zitten ze zalig dicht bijeen
eten niet van hetzelfde
de merel probeert zoals een kolibri
al fladderend meelwormpasta te eten
mezen pikken elkanders goed
mussen blijven onverschillig
eten wanneer het hen toekomt

zo beleven wij een spektakelterras

LOSBANDIG

Wat zou ik graag eens gek doen
zonder mij bekeken te voelen

wat zou ik graag eens iets onbezonnen doen
zonder verwijten te krijgen

wat zou ik graag iets losbandig doen
zonder boete voor zedenschennis

wat zou ik graag mezelf onbezonnen kunnen uiten
zonder op mijn grijze haren te worden gewezen

dat mag, zo moet het
ga niet over de schreef
volg de regels, ze zijn er voor jou

met jaren lange ervaring zijn regels gemaakt

wisselende gewoontes
brengen nieuwe inzichten
zeer, zeer, zeer
langzaam in beweging