FILM

Film geeft een leven weer.
Meestal wordt je ondergedompeld in een sfeer
waar je graag zou in vertoeven, maar die je nooit,
nee, je hoeft het niet te denken,
je zal nooit in die rijkelijke wereld komen.
Soms komt er een zinvolle film uit,
die geen verloren illusies wekt,
die eerder het tegendeel doet.
Je verwondert doen staan
van de miserie die er heerst.
Verschillend bekeken dan het gangbare beeld.
Een wereld die geweest is, en die toch niet zo goed was
Zo wordt dit dan getoond, meestal voor relatief weinig volk.
Maar die mensen voelen zich gepakt.
Aangegrepen door wat ze gezien hebben,
een emotie beleefd die prachtig was weergegeven.
Er werd geen droom geprojecteerd van een illuster iemand.
De droom die nooit iemand realistisch kan beleven.
Maar een realiteit die grof is in eenvoud.
En verscheurend van emotie door niets te tonen,
maar te laten voelen
En zo heb ik het graag.

 

Luc februari 2007

GEBOORTE

een druppeltje hangt
te bengelen voor het vallen
op een ruwe kei
glijdt langzaam naar beneden
druppeltjes komen het eerste na
hebben dezelfde weg gekozen
vloeien één na één weldra
vleien de stenen tot gladder geheel
keien worden gladder en gladder
maken een opening vrij
begeleiden de druppels na elkander
naar de lager gelegen wei
stroompjes druppels blijven volgen
klieven de spleet in de rots
volgen klotsend in een beekje
kabbelend door een rustige wei
stromend loopt de beek steeds verder
volgt een minder grillige weg
vindt een plaats om tot rust te komen
wanneer het in de zee eindigt

 

© Luc maart 2006