MODERNE TIJD

Een troep jongeren,
welke nu samen buiten willen zitten,
vinden geen plek die groot genoeg is.
Ofwel zullen ze hier nog een hele tijd ronddraaien,
of naar een plein verhuizen,
waar leuke drankgelegenheden zijn gekomen.

De stad begint terug op te leven
met verschillende buurten
waar steeds mensen op straat te vinden zijn.
Toch zeker bij mooi weer.

Hoe lang is het niet geleden
dat meer tevreden mensen
een losse ontmoeting
op deze manier appreciëren.

Jaren waren ze onbewust
meer en meer in zichzelf gekeerd,
waardoor ze vereenzaamden
en zo nog minder met anderen in contact kwamen.

Video was nieuw
en verschillende TV zenders vonden hun oorsprong.
Een nieuw vermaak was geboren.

Met het internet kropen ze nog wat meer op zichzelf
en bouwden een schijnwereld
waarin ze veelvuldige sociale contacten onderhielden.
De meeste met onbekenden,
waar ze mogelijk zouden van weglopen
moesten ze die in levende lijve tegenkomen.

Maar in hun kastje gekropen
was het leuk met zoveel vrienden
te bespreken, hoe onbenullig ook.
Een gezicht staat er toch meestal niet bij,
of zonder betekenis want onbekend.

De meest intieme geheimen worden rondgestrooid.
Eenzame mensen menen hierdoor
een ervaring rijker te zijn.

Zo kunnen ze ook meespreken
over een nieuw geweldig standje,
wat zeker niet in je eentje
te beoefenen valt.

Het geluk druipt van de eenzaten
samen met het traanvocht
van eenzaamheid.

SLAM POETRY

de wereld is een schouwtoneel
van democratie blijft niets heel
niemand wil de ernst hiervan zien
de ik staat nummer één in de top tien

hebben wij nog iets te vertellen
het lijkt een vraag van een klein kind
toch moeten wij ze durven stellen
voor pers en beleid zijn mensen wind

een onnozele zin op Twitter geschreven
wordt door zo goed als niemand gelezen
toch bazuint de pers dit voor waarheid uit
die politieker heeft ze weer binnen zijn buit

concurrenten maken nog wat extra kabaal
zo wordt die zin nog gespierder taal
pers en politiek zijn blij met die sensatie
van een golfje maken zij zo een tsunami

één krant voelt zich gedwongen tot factcheck
de onzin komt aan ‘t licht op die kleine plek
de kwaliteitskrant heeft zijn imago bewaard
menselijkheid werd toch weer geschaad

in een column wordt deze praktijk benoemd als slecht
van beleid, zo zegt hij, komt dan niets terecht
als van bovenaf op aloude particratische wijze
het eigen belang primeert voor elke partij

het is zo erg dat de Belgische en Vlaamse politiek
in angst leeft voor de kiezer, die de burger niet ziet
als een te overtuigen medestander
maar als politieke tegenstrever

dat mag al eens in een column verschijnen
wie het leest is van hetzelfde gedacht
ook mensen willen in hun waan blijven
had jij iets anders verwacht?

Wij tegen zij is het enige dat telt
waarheid is daardoor een schoentje dat te zeer knelt

de wereld is een schouwtoneel
van democratie blijft niets heel
niemand wil de ernst hiervan zien
de ik staat nummer één in de top tien

TIJD

altijd bezig, steeds paraat
lopen, rennen, heb geen tijd

jawel, die vliegt voorbij

probeer hem niet in te halen
dat is te gek

hoe sneller je rent, hoe minder je ziet
hoe trager je beweegt, hoe meer je geniet

neem de tijd zoals die komt
en wervel je in beleving